Skip to content

Обліково-фінансові документи акт доручення розписка

Скачать обліково-фінансові документи акт доручення розписка djvu

Розписка. Доручення – це документ, яким організація чи окрема особа надає іншій доручення право на певну діяльність або документи матеріальних цінностей від акт імені. На Студопедии вы можете прочитать про: Обліково-фінансові документи. Доручення. Розділ Доручення. Доручення –це документ, яким обліково-фінансові чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені.

Доручення (рос. доверенность) - це документ, яким організація чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені. Доручення видають на отримання грошей у касі установи чи підприємства, грошового переказу на поштовому відділенні на ім'я довірителя, на отримання матеріальних цінностей (посилок, цінних бандеролей, книг, канцприладдя та інших товарів) у магазинах чи на товарних базах; на користування впродовж певного часу якимось транспортним засобом: автомобілем, мотоциклом тощо.

Залежно від суб'єкта дії доручення поділяють на о. Доручення — це документ, за яким приватна чи посадова особа, організація передає права (повноваження) іншій особі чи організації здійснювати від її імені зафіксовані в дорученні дії. Доручення можуть бути особистими (приватними) і офіційними (службовими). Приватні доручення можуть бути написаними від руки. Для офіційних доручень виготовляються, як правило, відповідні бланки. Бланки доручень можуть мати захист від фальсифікації (водяні знаки тощо), такі бланки підлягають суворій звітності.

Доручення обов’язково мають бути засвідченими нотаріально або ж підписом посадової особи та печаткою устан. Обліково-фінансові документи. Читайте также  Доручення– письмове повноваження, за яким організація або окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати якісь юридичні дії або одержувати матеріальні цінності.

Доручення можуть видаватися на розпорядження майном, на одержання грошових і товарно-матеріальних цінностей, на ведення справ у судових (арбітражних) органах та ін. Доручення поділяють на офіційні й особисті. В офіційному дорученні має бути зазначено: 1) назву організації, яка видає доручення; 2) номер доручення й дату видачі  Розписка– це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів, завірений підписом одержувача. Має довільну форму. Частина 7. Обліково-фінансові документи.

Предыдущая 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14 Следующая. План. Розділ Акт. Розділ Доручення.  Доручення – це документ, яким організація чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей від її імені.

Залежно від суб’єкта дії доручення поділяються на: особисті (особа доручає особі); - офіційні(особа доручає особі чи установі).  Розписка – це письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, - передачі й отримання документів, товарів, грошей, матеріальних цінностей. Реквізити: 1. Назва виду документа. 2. Текст: прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка дає розписку і підтверджує отримання цінностей.

Size: Mb.; Баган М. П., канд філол наук, доц кафедри загального та українського мовознавства Київського національного лінгвістичного університету.

Розписка. Доручення. Вимоги до ділових паперів. 1. Ділові папери складаються за єдиною формою. 2. Діловим паперам властива ясність, точність, стислість викладу.

3. Дієслівні форми в цих паперах часто замінюються віддієслівними іменниками (замість прошу дозволити - прошу дозволу).  Документ - основний вид ділової мови; засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини.

Розписка - це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів та ін., завірений підписом одержувача. Має довільну форму.

Реквізити: назва виду документа (розписка); — посада, прізвище, ім’я та по батькові того, хто дає розписку. Обліково-фінансові документи.

Розписка. Доручення по предмету Иностранный язык. Ділові папери. Обліково фінансові документи. Розписка. Доручення Вимоги до ділових паперів 1. Ділові папери складаються за єдиною формою. 2. Діловим паперам властива ясність, точність, стислість.  Заст.директора Прохоров П.П. Доручення - це документ, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати якісь дії.

діловий папір доручення розписка. Група. Призначення. Обліково-фінансові документи. Розписка. Доручення по предмету Иностранный язык. Размер: КБ. Содержит знака, 1 таблица и 0 изображенийДілові папери. Обліково фінансові документи. Розписка. Доручення..  Документ - основний вид ділової мови; засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини. Розписка - це документ, який підтверджує передачу й одержання документів, грошей, товарів та ін., завірений підписом одержувача.

Має довільну форму. Реквізити: назва виду документа (розписка); — посада, прізвище, ім’я та по батькові того, хто дає розписку; — кому дається розписка.

fb2, doc, doc, djvu